Postcard
Windows MD5 Sum generator.

From: Göteborg, Scandinavia

Caption:
Hälsningar från, Grüsse aus, Greetings from Göteborg - the Heart of Scandinavia

Utsikt från Cafét utkiken, Göteborg.
Aussicht vom Café Utkiken, Göteborg.
Panoramic view from the café Utkinen, Gothenburg.